زمان مناسب برای کوک پیانو چه زمانی است ؟

کوک پیانو عبارت است از تغییر کشش سیم‌های پیانو و تغییر کوک و یا بسامد(فرکانس) به وسیله چرخاندن گوشی های پیانو به گونه ای که صدای هر یک از سیم ها با سایر سیم های پیانو هماهنگ شود و صدایی دلپذیر از پیانو خارج شود. ایجاد این هماهنگی بین سیم‌های پیانو با استفاده از قوانین علم آکوستیک و برخی قواعد زیبایی شناسی موسیقایی ممکن می‌شودزمان مناسب برای کوک پیانو چه زمانی است ؟
همانطور که داشتن ساز پیانو بسیار ارزشمند است سلامتی و عملکرد پیانو نیز از اهمیت بالایی برخوردار است .از آنجایی که در یک پیانوحدود 5700 قطعه وجود دارد ،عوامل متعددی از جمله جا به جایی پیانو، تغییر شرایط آب وهوایی محیط نگه داری پیانو ،ضربه  و... باعث ناهماهنگی کوک و ریگلاژ میشود که نیاز به اقدامات تخصصی جهت برطرف کردن این موارد توسط کارشناسان فنی پیانو  می باشد . برای پیانوهای خانگی، توصیه اغلب تکنسین ها این است که پیانو چندین بار در سال کوک شود بنابراین مدت زمان مناسب تقریبی کوک پیانو در صورت فراهم کردن شرایط مناسب برای پیانو را میتوان هر 6 ماه تا 1 سال در نظر گرفت.
همچنین لازم به ذکر است در شرایط خاص نظیر سالن های اجرا  و استادیو های صدابرداری  که دقت کوک پیانو از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ممکن است نیاز باشد روزانه و یا مدت زمان زودتری را برای کوک در نظر گرفت.


Kayserburg
Gon Bops
bosphorus cymbals
VATER
Yamaha
Bosendorfer
Pearl River
Steinway & Sons
آرشه جام جم
CUENCA
MARKBASS
Studiologic
DV MARK