انتشار صدای یخ

 

بنظر شما یخ میتواند چه صدایی داشته باشد؟ بازدیدکنندگان به لطف ICE CAMPدر شهر KITZSTEINHORNبه این پرسش برخورد کنند.

این گالری هنری که توسط هنرمند اتریشی "مکس سیبالد" ایجاد شده، در سه ایگلوی با طراحی های منحصر به فرد در ارتفاع 2600 متری از سطح دریا برپا شده و باعث ایجاد هیجان شگفت انگیزی با قطعه‌ی "سمفونیزم بزرگ من" در دل مخاطبان شده است.هدف این گالری ایجاد یم تجربه‌ی هنری در وسط منطقه‌ی اسکی میباشد.

سه ایگلو طراحی شده "مکس سیبالد" دارای قطری به اندازه‌ی 12 متر میباشد که تمام بازدیدکنندگان را به راحتی در خود جای میدهد. او در رابطه با این رویداد هنری گفت: "جذابیت عرفانی در میان یخ، تنها واکنش‌های اولیه ای است که بازدیدکنندگان برای اولین بار در CAMP ICE تجربه میکنند.هدف ما ارائه تجربه‌ایی منحصر به فرد و خارق العاده در یک محیط جذاب به بازدیدکنندگان میباشد."