Live Custom Hybrid Oak
Live Custom Hybrid Oak

Live Custom Hybrid Oak

رنگ بندی ها:

یاماها با تاکید بر ضربه و شدت ، دامنه پویای کیت های جدید Live Custom را افزایش داده استپوسته ترکیبی ورق 7 بلوط / فنولیک جدید و وزن باس تقویت کننده قدرت و بیان زیادی را به ویژه برای نواختن در موقعیت های زنده فراهم می کندهمچنين تكنيك جديد اتمام مبتني بر فرآيند سنتي "UZUKURI" ژاپني بر زيبايي طبيعي دانه بلوط تاكيد دارد.

مشخصات فنی
مشخصات

Shell

Oak/Phenolic sheet hybrid: 7-ply, 7.3 mm (TT, FT), 7-ply, 8.8 mm (BD)

TT/FT Hoop

2.3 mm DynaHoop (Dark Silver finish)

BD Hoop

Wood hoop

Lug

Absolute lug (Dark Silver finish)

Bearing Edge

45-degree/R1.5

TT/FT Head

Top: Remo Clear Emperor, Bottom: Remo Clear Ambassador

BD Head

Front: Remo P3 Ebony, Batter: Remo P3 Clear (20" - 24" BD), Remo Coated Ambassador (18" BD)

Tom Mount

Y.E.S.S. III system

Kayserburg
Yamaha
Bosendorfer
Pearl River
Steinway & Sons
آرشه
CUENCA
MARKBASS
Studiologic
DV MARK