Liszt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1828، کشور وین:هنگامی که " Ignaz Bösendorfer " شرکت تولیدی پیانو خود را پایه گزاری گذاشت، موزیسین جوان Franz Lisz در آن دوران تمام مردم وین را محو نوازندگی خود کرده بود. در آن زمان نزدیک به 150 سازنده پیانو در وین وجود داشت که فعالیت بالایی داشتند. این هنرمند توانا به دنبال توصیه دوستانش یک پیانو Bösendorfer Grandتهیه کرده و بعد از اولین اجرا با این پیانو شهرت بینظیری بدست آورد و این سبب دوستی عمیقی بین این دو هنرمند توانا شد. این پیانوBösendorfer Grand ، ساخته شده با روکش گرانبها Vavona ادای احترامی به Franz Lisz پیانیست و آهنگساز استثنایی است. پیانیست‌ها همیشه میتوانند یک شریک هنری از شرکت Bösendorfer پیدا کنند.

 

تنها تعداد معدودی از این پیانو تاکنون ساخته شده است. این ساز که به افتخار پیانیست استثنایی و آهنگساز Franz Lisz ساخته شده ، ارتباط نزدیکی با شرکت Bösendorfer در وین ایجاد می کند.
هنوز هم یک نقاشی در کارخانه وجود دارد از صحنه‌ایی که Franz Lisz درحال اجرای یک کنسرت خصوصی برای امپراطور فرانس ژوزف با پیانو شرکت Bösendorfer  مینوازد. این پیانو یک اثر هنری واقعاً زیبا است و تنها یک نمونه از تاریخ غنی Bösendorfer را به تصویر می کشد. این پیانو کاملا دستساز و زیبا ساخته شده است.


ویژگی های کلیدی:
جداره کابینت از جنس Vavona لهستانی 
ساندبورد اتریشی صنوبر
Resonance Case Principal
ساخته شده از مرغوب‌ترین صنوبر
سیم‌های انحصاری شرکت بوزندورفر
دارای نیمکت