XT Edition

امروزه موسیقی هر لحظه در حال تغییر است و سازها هم از این تغییر نباید جدا بمانند!
داستان سنج‌های XT Edition از زمانی شروع شد که رابرت برایان به نمایش درآمد و گفت که او عاشق سریال های سنتی است اما برای برآورده کردن نیازهای وی برای پروژه های جدید ، نیاز به تغییراتی در سنج ها دارد.  ما توانستیم با بازطراحی سنج ها در روند مدرنیته فعال بوده و نظر هنرمندان را دوباره به خود جلب کنیم.
سنج های XT Edition دارای شکل جدیدی‌اند که بزرگتر از سنج های سری سنتی هستند و صدای بلندتری را تولید می کنند. همچنین راید ها دارای تعریف متمرکز تر و پاسخ فوری هستند . 


Kayserburg
Gon Bops
bosphorus cymbals
VATER
Yamaha
Bosendorfer
Pearl River
Steinway & Sons
آرشه جام جم
CUENCA
MARKBASS
Studiologic
DV MARK