Traditional Series

ساخت سنج ترکی کلاسیک با بهترین کیفیت. سری Traditional ، متنوع ترین سری سنج ها ، سنج های ترکی کلاسیک را در تعداد زیادی از اندازه برای مطابقت با هر سبک موسیقی ارائه می دهد.
صداهای آنها از تاریک و ظریف گرفته تا روشن و نافذ گسترده است. هر راید و کرش در انواع مختلف وزن موجود است.
یک سنج راید سنگین تر باعث افزایش قوت بیشتر میشود ، در حالی که وزن سبک تر صدایی نرم تر از صدای "واکه" ارائه می دهد.
کرش های سنگین حجم بیشتری را با صدای بالاتر فراهم می کند ، اما مدت زمان بیشتری طول می کشد تا صدا باز شود.