Turk Series

صدای قوی و جالب باعث می شود که این سنج علاوه بر ویژگی‌های سنتی به عنوان یک سنج حرفه‌ایی برای نواختن بیشتر سبک‌ها قابل استفاده میباشد .