Gold Series

سمبل های دستی با صدای مدرن، روشن ، واضح و تمیز و بدون صدا خشن و شکننده است.
سری Gold صدایی گرم "جهان قدیمی" سنج های دست ساز را با قدرت ، صدای جذاب و دوام مورد نیاز در گزینه امروزی است.هر سری Gold کاملاً چکش خورده است و پرداخت براق شده است.